Strona główna

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Multiconsult Polska sp. z o.o.  przeprowadza konsultacje społeczne w związku z realizacją kontraktu na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na opracowanie dokumentacji przygotowawczej:

„POPRAWA PRZEPUSTOWOŚCI NA LINII NR 213 REDA – HEL”
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 UMOWA NR 90/105/0161/19/Z/I

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie: 14.01.2021 – 07.02.2021

Konsultacje są okazją do poznania Państwa opinii i zebrania ewentualnych sugestii w celu dopasowania infrastruktury kolejowej do oczekiwań społecznych.

Panujące zagrożenie epidemiologiczne uniemożliwia bezpośrednie spotkania z mieszkańcami w związku z czym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przygotowanej Ankiecie.

Opisy poszczególnych wariantów znajdują się w dedykowanych wariantom zakładkach.

Mogą Państwo również oddać swój głos w przygotowanej Ankiecie, odnoszącej się do poszczególnych elementów projektu.