Wariant nr 4

 

Wariant nr 4 – modernizacyjny

Zakłada:

  • poprawę przepustowości i dostępności linii kolejowej nr 213 poprzez modernizację nawierzchni na wybranych odcinkach
  • elektryfikację oraz dobudowę drugiego toru między Redą Ciechocino i Puckiem, Swarzewem i Władysławowem Port oraz Kuźnicą i Jastarnią Zachód
  • budowę stacji Chałupy i Hel Bór oraz nowych przystanków osobowych Reda Ciechocino, Smolno, Władysławowo Południe, Chałupy Kemping, Kuźnica Wschód i Jastarnia Wschód.

 

 

Istniejące / Planowane Punkty Obsługi Pasażera

Reda bez zmian (prace wykonywane w ramach linii 202)
Reda Ciechocino budowa nowego  przystanku osobowego
Reda Rekowo przebudowa przystanku osobowego
Mrzezino pozostaje stacja (mijanka)
Smolno budowa nowego przystanku osobowego
Żelistrzewo przebudowa przystanku osobowego
Puck pozostaje stacja (mijanka),
dobudowa drugiego peronu
Swarzewo przebudowa przystanku osobowego
Władysławowo Południe budowa nowego przystanku osobowego
Władysławowo pozostaje stacja (mijanka), dobudowa drugiego peronu
Władysławowo Port budowa stacji (mijanki) w miejscu przystanku,
budowa 2 torów postojowych
Chałupy Kemping budowa nowego przystanku osobowego
Chałupy budowa stacji (mijanki) w miejscu przystanku
Kuźnica pozostaje stacja (mijanka)
Kuźnica Wschód budowa nowego przystanku osobowego
Jastarnia Wczasy pozostaje przystanek osobowy
Jastarnia pozostaje stacja (mijanka)
Jastarnia Wschód budowa nowego przystanku osobowego
Jurata pozostaje przystanek osobowy
Hel Bór budowa nowej stacji (mijanki)
Hel stacja, wydłużenie torów postojowych,
korekta układu torów


Budowa odcinków dwutorowych

Reda Ciechocino – Puck
Puck – Władysławowo Port
Kuźnica (Hel) – Jastarnia (Zachód)

Budowa wiaduktów drogowych / kolejowych
Budowa wiaduktu kolejowego w Pucku nad ul. Wejherowską
Budowa wiaduktu drogowego w Władysławowie w ciągu DW 213 (skrzyżowanie z LK213)
Unifikacja długości peronów na wszystkich stacjach i przystankach osobowych do 225m

 


Liczba par pociągów na dobę, sezon letni Wariant nr 4
Pociąg lokalny Reda – Hel 16
Pociąg lokalny przyspieszony Reda – Hel 16
Pociąg dalekobieżny Reda – Hel 16
Pociąg dalekobieżny Reda – Władysławowo 8

Minimalny czas przejazdu [min] Wariant nr 4
Pociąg lokalny Reda – Hel 73 – 79
Pociąg lokalny przyspieszony Reda – Hel 62 – 75
Pociąg dalekobieżny Reda – Hel 66 – 74

 

 

Proszę zapoznać się z mapą orientacyjną W4,
Proszę kliknąć w obrazek, żeby powiększyć mapę orientacyjną

 

Dodatkowo, wszelkie szczegóły Wariantu nr 4 można obejrzeć, pobierając poniższe pliki w formacie pdf z przebiegiem W4 nałożonym na ortofotomapę.

Numery Arkuszy poniżej pokrywają się z numerami Arkuszy na mapie orientacyjnej.

 

Planowana lokalizacja podstacji trakcyjnych:

 

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie: 14.01 – 07.02.2021